หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

    นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 087-2223-023

  • thumbnail

    นายพุทธา ภาควรรธนัย

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 098-945-2491