หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายประพล เยรัมย์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  พันจ่าเอกชำนาญ คำพิมูล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายฤทัย โพธิ์ทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายปิยวัฒน์ พิริยะวิไล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

 • thumbnail

  นายปรีชา สีทาสี

  พนักงานขับรถ