หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 089-941-2664

 • thumbnail

  นายประพล เยรัมย์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน 085-028-4294

 • thumbnail

  นายปัณณวัฒน์ ฝาแก้ว

  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 093-340-1726

 • thumbnail

  นายฤทัย โพธิ์ทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 084-3522177

 • thumbnail

  นายปิยวัฒน์ พิริยะวิไล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิชิต ประมูลจักโก

  พนักงานขับรถยนต์