หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

หน่วยตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

    นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 087-222-3023

  • thumbnail

    นางสาวรัชฎาภรณ์ ป้องชารี

    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 088-549-3090