หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอุดม รุดโถ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบุญล้อม พรมมาแข้

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  นายชัย แก้วดก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ ผลชู

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู