หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ คุณโน 0945761878

  นายก อบต.ก้ามปู

 • thumbnail

  นางลำดวน รุดโถ 094-904-1653

  รองนายก อบต.ก้ามปู

 • thumbnail

  นายสมาน สามสี 082-036-3242

  รองนายก อบต.ก้ามปู

 • thumbnail

  นายนิกร มงคลศรี 081-184-6581

  เลขานุการนายก อบต.ก้ามปู

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 0872223023

 • thumbnail

  นางสิริญญา สุคำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 0981933024