หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

    นายพุทธา ภาควรรธนัย

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 098-945-2491

  • thumbnail

    นางสาวชมภูนุช สัตบุตร

    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 099-636-9098